Co bank uznaje za elementy silnego uwierzytelniania?

Bank uznaje za elementy silnego uwierzytelnienia:

  • wiedza – hasło do logowania, PIN w aplikacji mobilnej/karcie debetowej/hasło do bankowości telefonicznej
  • posiadanie – Sparowana Aplikacja Mobilna Banku, Numer telefonu (kody SMS), Kody z wiadomości email (wykorzystywane na infolinii),
  • cechy - Odcisk Palca/Skan twarzy w Aplikacji Mobilnej

Czy odpowiedź była pomocna?