W jaki sposób rozliczane są transakcje offline?

Transakcje offline (dokonywane bez połączenia z Bankiem) zawsze obciążają w całości Rachunek PLN i są przewalutowywane tak, jak pozostałe transakcje walutowe. Transakcje offline nie powodują blokady środków na rachunku PLN i nie podlegają dziennym limitom transakcji, a ich rozliczenie może spowodować przekroczenie kwoty środków dostępnych na rachunku PLN.

Czy odpowiedź była pomocna?