Kto może złożyć dyspozycję podłączenia rachunku walutowego do karty?

Dyspozycja może zostać złożona przez Posiadacza rachunku PLN, Współposiadacza rachunku PLN oraz Pełnomocnika.

Czy odpowiedź była pomocna?