Jak rozliczane są transakcje w walucie innej niż EUR, USD, GBP i CHF?

Transakcje w innej walucie są księgowane na rachunku w walucie PLN zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w VeloBank S.A. Jeśli na rachunku PLN nie będzie wystarczających środków transakcja zostanie odrzucona.

Czy odpowiedź była pomocna?