Ile wynosi prowizja za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą przy użyciu karty debetowej wydanej do VeloKonta?

W przypadku krajów ze strefy EOG (Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) prowizja za wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku karty debetowej wydanej do VeloKonta wynosi:

  • 0 zł – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków PLN oraz EUR,
  • 4,5%, minimum 2 USD – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków USD,
  • 4,5%, minimum 2 GBP – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków GBP,
  • 4,5%, minimum 2 CHF – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków CHF.

 

W przypadku krajów spoza strefy EOG prowizja za wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku karty debetowej wydanej do VeloKonta wynosi:

  • 4,5%, minimum 2 EUR – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków EUR,
  • 4,5%, minimum 2 USD – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków USD,
  • 4,5%, minimum 2 GBP – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków GBP,
  • 4,5%, minimum 2 CHF – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków CHF,
  • 4,5%, minimum 10 PLN – w przypadku transakcji realizowanych z rachunków PLN.

Prowizja jest księgowana bezpośrednio na rachunku, z którego wypłacane były środki.

Czy odpowiedź była pomocna?