Ile rachunków można podłączyć do jednej karty?

Do jednej karty może być podłączony tylko jeden rachunek walutowy w danej walucie (PLN/EUR/USD/GBP/CHF). To oznacza, że łącznie do jednej karty może być podłączonych maksymalnie 5 rachunków.

Natomiast do jednego rachunku walutowego może być podłączona więcej niż jedna karta. 

Czy odpowiedź była pomocna?