Czy w bankomacie jest możliwość sprawdzenia salda rachunków walutowych?

Nie. W bankomacie możliwe jest sprawdzenie wyłącznie salda rachunku PLN, do którego wydana jest karta.

Czy odpowiedź była pomocna?