Co się stanie w przypadku, gdy na rachunku walutowym EUR, USD, GBP i CHF nie ma wystarczających środków na pokrycie operacji?

Cała kwota transakcji zostanie przewalutowana na PLN, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rachunków bankowych, kart debetowych oraz usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej w VeloBank S.A. Jeśli na rachunku PLN również nie będzie wystarczających środków transakcja zostanie odrzucona.

Czy odpowiedź była pomocna?