Co musi się stać, aby transakcja została zaksięgowana bezpośrednio na rachunku walutowym?

Transakcje dokonywane w walutach obcych obciążają w całości bezpośrednio (bez przewalutowania) dany rachunek walutowy jeśli zostały spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • do karty debetowej podłączony jest rachunek walutowy w walucie, w której została dokonana transakcja,
  • na rachunku walutowym znajdują się wystarczające środki na pokrycie całej kwoty transakcji,
  • transakcja dokonana była w walutach EUR/USD/GBP/CHF,
  • Klient nie skorzystał z usługi DCC (Dynamic Currency Conversion),
  • nie była to transakcja offline (bez połączenia z Bankiem).

Waluta transakcji zostanie rozpoznana automatycznie, dzięki czemu odpowiednia kwota jest pobierana bezpośrednio z rachunku walutowego, do którego podłączona jest karta.

Czy odpowiedź była pomocna?