Jakie warunki musi spełnić nowy klient/nowa klientka, kiedy już otworzy konto z kodem polecenia?

  • Wyrazić i utrzymać wymagane zgody marketingowe dla nas.
  • W każdym z 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu konta mieć jednorazowy wpływ min. 2000 zł (przelew z rachunku w innym banku lub z konta firmowego prowadzonego przez VeloBank).
  • Mieć konto otwarte z kodem polecenia w dniu wypłaty nagrody.
  • Konto musi być otwarte jako indywidualne i w trakcie promocji nie może być zmienione na wspólne.

Przykład: jeśli nowy klient założy rachunek w czerwcu 2024 r., to wpływy na konto musi zapewnić w lipcu, sierpniu i wrześniu 2024 r.. Przelejemy nagrody na konta osobiste najpóźniej do końca października 2024 r. Nagrodę dostaną nowy oraz obecny klient.

 

Czy odpowiedź była pomocna?