W jakim terminie należy opłacić wniosek o lokatę i jakie skutki ma nieopłacenie go?

Wniosek o lokatę należy opłacić w ciągu 7 dni od daty jego złożenia, chyba że zapisy Tabeli Oprocentowania Lokat Terminowych stanowią inaczej. Po tym terminie wniosek wygasa automatycznie. Nieopłacenie wniosku w określonym czasie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Czy odpowiedź była pomocna?