Przelew, który wykonywałem z innego banku na lokatę w VeloBanku, został zwrócony. Dlaczego?

Przelew środków przekazanych na rachunek lokaty w VeloBanku podlega weryfikacji. Odrzucenie przelewu jest możliwe w sytuacji, gdy środki wpłynęły do VeloBanku z rachunku, którego właścicielem nie jest Klient - gdy dane osobowe nadawcy (imię, nazwisko, adres) są rozbieżne w stosunku do danych odbiorcy (posiadacza lokaty). Wpływ kwoty niezgodnej z kwotą we wniosku o lokatę również może być przyczyną odrzucenia przelewu.

Czy odpowiedź była pomocna?