Czy Twoja lokata będzie odnawialna czy nieodnawialna?

Dla lokat zakładanych od 28.04.2023 r.

 Jeżeli masz Konto Oszczędnościowe w VeloBanku w tej samej relacji własności co zakładana lokata – lokata będzie nieodnawialna z wpływem po zakończeniu lokaty na to Konto Oszczędnościowe, bez możliwości zmiany na odnawialną w trakcie jej zakładania. Jeżeli masz więcej niż jedno takie Konto Oszczędnościowe wówczas wpływ na wskazane przez Ciebie Konto Oszczędnościowe.

W trakcie trwania lokaty możesz:

  • zmienić lokatę z nieodnawialnej na odnawialną,
  • zmienić konto do zwrotu środków – Konto Oszczędnościowe, Konto Osobiste w naszym Banku, rachunek z którego opłaciłeś lokatę.

 Jeżeli nie masz Konta Oszczędnościowego w VeloBanku w tej samej relacji własności co zakładana lokata – lokata będzie odnawialna bez możliwości zmiany na nieodnawialną w trakcie jej zakładania. W przypadku Lokaty odnawialnej, po upływie okresu umownego, Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i z oprocentowaniem w wysokości wskazanej w Tabeli Oprocentowania lokat terminowych dla osób fizycznych VeloBank S.A. z dnia odnowienia.

W trakcie trwania lokaty możesz zmienić lokatę z odnawialnej na nieodnawialną.

 

Dla lokat założonych przed 28.04.2023 r. zasady odnawialności pozostają bez zmian

Czy odpowiedź była pomocna?