Czy środki zgromadzone w VeloBank S.A. są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Tak, środki zgromadzone w VeloBank S.A. są objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100% do kwoty stanowiącej równowartość 100 000 EUR.

Czy odpowiedź była pomocna?