W jaki sposób następuje zwolnienie z zabezpieczeń?

Po całkowitej spłacie kredytu, dokumenty niezbędne do usunięcia zabezpieczeń są sporządzane przez bank w ciągu 10 dni roboczych i wysyłane Pocztą Polską na adres do korespondencji wskazany w systemie bankowym.

Czy odpowiedź była pomocna?