Jak mogę otrzymać upoważnienie do Wydziału Komunikacji?

Upoważnienie możesz zamówić:

  • mailowo na adres: auto@velobank.pl - w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
  • korespondencyjnie na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju,
    ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój,

    W każdym przypadku prześlij wniosek wraz z dowodem wpłaty na rachunek kredytowy za upoważnienie według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku

  • Wniosek możesz złożyć również telefonicznie pod numerem telefonu +48 664 919 797 w momencie, gdy na rachunku kredytu lub rachunku do obsługi kredytu są już zapewnione środki za upoważnienie według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku

Czy odpowiedź była pomocna?