Jak mogę dokonać zmiany danych adresowych?

Aby zmienić dane adresowe złóż wniosek:

  • w najbliższej placówce VeloBanku,
  • korespondencyjnie na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju,
    ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój. Jeżeli zmianie ulega adres zameldowania dołącz oryginał poświadczenia urzędowego. Dyspozycja musi zostać podpisana zgodnie ze wzorem złożonym na karcie wzoru podpisu.
  • zmianę adresu do korespondencji możesz także zlecić telefonicznie na Infolinii pod numerem +48 664 919 797.

W przypadku, gdy zmiana wymaga również przerejestrowania pojazdu, bank wystawia dodatkowo upoważnienie do przerejestrowania (opłata według aktualnej Tabeli Opłat i Prowizji, dostępnej na stronie VeloBanku). 

Czy odpowiedź była pomocna?