Gdzie mam przesłać odnowioną polisę AC oraz cesję praw z polisy AC?

Polisę oraz cesję praw z AC możesz przesłać:

  • mailowo na adres: polisyauto@velobank.pl - w tytule podaj numer umowy kredytowej (wiadomość w formie mailowej nie może przekroczyć 10 MB),
  • drogą korespondencyjną na adres: VeloBank S.A., Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie Zdrój,

Czy odpowiedź była pomocna?