Wpłaciłem po 23 września nowe środki na „stare” Konto Oszczędnościowe (promocja się nie uruchomiła), następnie dokonałem konwersji „starego” Konta Oszczędnościowego na Elastyczne Konto Oszczędnościowe. Czy po zmianie pakietu muszę wpłacić jakieś środki, aby uruchomić promocję?

Nie musisz, pod warunkiem, że wpłata nowych środków oraz konwersja została wykonana w okresie oferowania tej samej edycji. W takiej sytuacji promocja Nowe środki uruchomi się automatycznie wraz ze zmianą pakietu, czyli od dnia następnego po konwersji. Dodatkowo pamiętaj, że do uruchomienia promocji, oprócz wpłaty Nowych Środków, wymagane jest posiadanie Konta Osobistego i wyrażenie Zgód marketingowych.

Czy odpowiedź była pomocna?