W jaki sposób wykonać przelew zagraniczny?

Aby wykonać przelew zagraniczny niezbędne jest posiadanie poniższych danych:

 • dane odbiorcy przelewu (tzw. Beneficjenta), takie jak: imię i nazwisko, adres oraz status rezydencji;
 • dane dotyczące banku odbiorcy przelewu, takie jak: kod SWIFT banku (tzw. BIC). W przypadku braku kodu SWIFT (BIC) banku odbiorcy dla przelewów walutowych do:
  USA – należy podać 9 cyfrowy kod ABA/FV/ROUTING,
  Kanady – należy podać 9 cyfrowy kod CC,
  Australii – należy podać 6 cyfrowy kod AU/BSB;
 • numer rachunku odbiorcy przelewu poprzedzony kodem IBAN, na który ma zostać zrealizowany przelew. Kod IBAN poprzedza numer rachunku i identyfikuje kraj, w którym dany rachunek jest zarejestrowany, np. PL + 26 cyfrowy numer rachunku bankowego w Polsce;
 • tytuł przelewu, jak również kwotę oraz walutę.

VeloBank wyksięguje kwotę przelewu zagranicznego już w dniu wydania zlecenia, o ile dyspozycja złożona zostanie do godziny 13:00. Przelewy zlecone w późniejszych godzinach są wykonywane w kolejnym dniu roboczym. W przypadku przelewów zagranicznych nie jest określony pełny termin realizacji, ponieważ jest on uzależniony również od niezależnych od VeloBanku banków pośredniczących. 


Przelewy zagraniczne możesz zlecić:

 • po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej i wyborze opcji Przelew - następnie w menu Przelewów powinien pojawić się wariant Wybierz inny, gdzie jako pierwszy pojawi się Zagraniczny;
  Uwaga: Jeśli chcesz wykonać przelew z rachunku w PLN prowadzonego w VeloBanku na rachunek walutowy w VeloBanku prowadzony w walucie obcej, użyj do tego formatki przelewu własnego.
 • poprzez kontakt z Infolinią pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 3001. Aby zalecić taką dyspozycję należy wybrać opcję Klienta Indywidualnego, a następnie zalogować się do Bankowości Telefonicznej. Po zalogowaniu konsultant przyjmie od Ciebie dyspozycję przelewu;
 • w oddziale VeloBanku
  Znajdź najbliższy oddział

Czy odpowiedź była pomocna?