Potrzebuję wypłacić w Oddziale Banku większą gotówkę. Czy muszę to wcześniej zgłosić?

Jeżeli kwota, którą chcesz wypłacić, przekracza limit określony dla danego oddziału, należy to zgłosić w terminie minimum 2 dni roboczych przed planowanym dniem wypłaty w formie pisemnej w oddziale lub telefonicznie na Infolinii. W przypadku rachunków walutowych prowadzonych w GBP i CHF wypłata każdej kwoty wymaga awizacji 2 lub 3 dni wcześniej. Wysokość wypłaty gotówkowej podlegającej awizacji ustalana jest dla każdego oddziału VeloBanku indywidualnie i podawana jest do wiadomości Klientów na tablicy ogłoszeń oraz na Infolinii.

Czy odpowiedź była pomocna?