Kto to jest odbiorca zdefiniowany i jak mogę go ustanowić?

Odbiorca zdefiniowany to szablon odbiorcy z zapisaną nazwą odbiorcy, numerem konta i opcjonalnie tytułem przelewu, kwotą oraz adresem odbiorcy. To bardzo wygodna funkcjonalność ułatwiająca realizację przelewów do odbiorców, do których często przelewamy środki.

Odbiorcę zdefiniowanego możesz ustanowić:

  • w Bankowości Internetowej w zakładce Odbiorcy zdefiniowani, jak również po wykonaniu przelewu. Wtedy pojawi się przycisk z możliwością dodania danego odbiorcy do odbiorców zdefiniowanych;
  • w Bankowości Mobilnej – wchodząc w menu przy Mój Bank wybierasz opcję Odbiorcy zdefiniowani. Na dole ekranu powinna pojawić się opcja Dodaj odbiorcę. Masz taką możliwość również po wykonaniu przelewu.

Czy odpowiedź była pomocna?