Kiedy naliczane są odsetki na rachunkach?

Odsetki na rachunkach naliczane są na koniec każdego miesiąca. Odsetki premiowe na koncie oszczędnościowym naliczane są do 15 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pamiętaj, że od kwoty odsetek brutto odejmowany jest podatek w wysokości 19%.

Czy odpowiedź była pomocna?