Jak na stałe odwołać polecenie zapłaty?

W dowolnym momencie masz możliwość wycofania zgody na obciążenie rachunku poleceniem zapłaty, niezależnie od tego, czy było ustanawiane w VeloBanku, czy u wierzyciela. 

Możesz to zrobić:

  • podczas wizyty w Placówce,
    Znajdź najbliższą Placówkę
  • samodzielnie, poprzez wysłanie druku cofnięcia zgody na polecenie zapłaty do wierzyciela. Taki druk powinieneś od niego otrzymać. Pamiętaj, aby w dyspozycji zamieścić poprawne dane oraz podpis zgodny ze wzorem podpisu, który złożyłeś w VeloBanku.  

Czy odpowiedź była pomocna?