Czy oprocentowanie konta oszczędnościowego zależy od tego, ile środków na nim posiadam?

Tak. Na koncie oszczędnościowym zostały wprowadzone kwoty progowe. Im większe saldo na koncie oszczędnościowym, tym większe oprocentowanie dla nadwyżki nad kwotą progową. Dokładna tabela oprocentowania znajduje się tutaj.

Czy odpowiedź była pomocna?