Co to jest polecenie zapłaty? Jak mogę je ustanowić?

Polecenie zapłaty to dyspozycja, na podstawie której wyrażasz zgodę na okresowe przekazywanie środków z Twojego rachunku na rzecz firmy, która dostarcza Ci usługi i wystawia za nie faktury (np. operator telefonii komórkowej, gazownia, elektrownia). Dzięki niej nie musisz pamiętać o konieczności terminowego regulowania rachunków. My robimy to za Ciebie, przy czym Ty masz pełną kontrolę nad dyspozycjami zrealizowanymi w ramach polecenia zapłaty.

Polecenie zapłaty możesz ustanowić: 

  • bezpośrednio u wierzyciela, czyli firmy, na rzecz której będziemy przekazywać środki. Wówczas wierzyciel lub jego bank skontaktuje się z nami w celu uruchomienia polecenia zapłaty. Pamiętaj, aby na dyspozycji ustanowienia polecenia zapłaty zamieścić podpis, który jest zgodny z wzorem podpisu, jaki złożyłeś w VeloBanku.
  • w oddziale VeloBanku - pamiętaj o dostarczeniu danych, które będą niezbędne do zlecenia takiej dyspozycji.

Czy odpowiedź była pomocna?