Czy mogę mieć więcej niż jedną kartę wirtualną wydaną do rachunku?

Można mieć tylko jedną aktywną kartę wirtualną wydaną do rachunku. Jeżeli Klient posiada więcej niż jeden rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, to do każdego z nich może posiadać jedną aktywną kartę wirtualną.

Czy odpowiedź była pomocna?