W jaki sposób aktywuję i nadam PIN do karty?

Dla Twojej wygody udostępniamy 4 sposoby aktywacji karty i zmiany numeru PIN do karty:

  • Przez Bankowość Internetową

Zaloguj się do Bankowości Internetowej i wybierz zakładkę Karty, gdzie wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty. Następnie jeśli chcesz aktywować kartę, naciśnij przycisk Aktywuj, natomiast jeśli chcesz zmienić numer PIN, wybierz przycisk Szczegóły. W tym widoku pojawi się opcja Zmień PIN. Po wciśnięciu tego przycisku system poprosi Cię o wprowadzenie nowego 4-cyfrowego numeru PIN oraz o jego powtórzenie  Po wykonaniu tych czynności kliknij Zapisz. Następnie otrzymasz SMS-em kod autoryzacyjny. Przepisanie go i zatwierdzenie spowoduje nadanie nowego kodu PIN do Twojej karty.

  • Przez Bankowość Mobilną

Zaloguj się do Bankowości Mobilnej i wejdź do menu znajdującego się w górnej części ekranu (trzy równoległe kreski, ułożone jedna pod drugą). Następnie wybierz Karty, a na ekranie telefonu pokażą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty. Znajdź właściwą i wejdź w Szczegóły karty. Jeśli w tym momencie chcesz aktywować kartę, naciśnij przycisk Aktywuj. Jeśli chcesz zmienić numer PIN, wejdź w Więcej i wybierz Zmień PIN. Na tym etapie pojawią się do uzupełnienia dwa okna, w które trzeba wpisać nowy kod PIN. Po poprawnym wprowadzeniu numeru PIN naciśnij Potwierdź.

  • Przez Infolinię - samodzielnie w systemie automatycznym

PIN nadać możesz samodzielnie kontaktując się z naszą Infolinią pod numer +48 664 919 797 bądź 0048 32 604 30 01. Po wybraniu opcji 1- Aktywacja Karty, system poprosi o podanie loginu oraz całego hasła do bankowości telefonicznej.  Po poprawnym zalogowaniu system odczyta 4 ostatnie cyfry Twoich kart (jeśli masz tylko jedną- odczyta tylko jeden numer). Zgodnie z instrukcją lektora, wybierz poprawną kartę i dwukrotnie podaj swój nowy numer PIN, każdorazowo potwierdzając wybór #. Po wpisaniu PINu, na Twój numer telefonu wysłane zostanie 6cio cyfrowe hasło, o którego wpisanie zostaniesz poproszony na klawiaturze telefonu. Twój nowy PIN zostanie wtedy poprawnie zapisany na karcie

  • Przez Infolinię - połączenie z konsultantem

PIN możesz nadać także po połączeniu z naszym konsultantem. W takim przypadku po wybraniu opcji 2- Klient Indywidualny, wybierz opcję połączenia z konsultantem, który przełączy Cię do systemu, w którym zostaniesz poproszony o wpisanie numeru login i hasła. Analogicznie do procesu samodzielnego nadania PINu - po poprawnym zalogowaniu system odczyta 4 ostatnie cyfry Twoich kart (jeśli masz tylko jedną - odczyta tylko jeden numer). Zgodnie z instrukcją lektora wybierz poprawną kartę i dwukrotnie podaj swój nowy numer PIN, każdorazowo potwierdzając wybór #. Po wpisaniu PINu, na Twój numer telefonu wysłane zostanie 6cio cyfrowe hasło, o którego wpisanie zostaniesz poproszony na klawiaturze telefonu. Twój nowy PIN zostanie wtedy poprawnie zapisany na karcie

 

Uwaga! Po ustanowieniu lub zmianie numeru PIN początkowo w niektórych punktach mogą występować trudności z akceptacją płatności. Po maksymalnie czwartym wprowadzeniu kodu PIN do terminala płatność powinna zostać przyjęta. Jeśli jednak kod nie zostanie zaakceptowany, oznacza to, że wprowadzasz błędny PIN.

 

Czy odpowiedź była pomocna?