Jakie informacje mogę uzyskać na Infolinii, gdy nie jestem Klientem Banku?

Osoba niebędąca Klientem Banku za pośrednictwem Infolinii może dokonać następujących czynności:

  • uzyskać informację o bieżących produktach Banku,
  • uzyskać informację o adresach Placówek Banku,
  • uzyskać informację o kursach walut,
  • zablokować Kartę płatniczą Klienta Banku,
  • zlecić dyspozycję zastrzeżenia dokumentu tożsamości na okres 3 dni kalendarzowych.

Czy odpowiedź była pomocna?