Jak zmienić moje dane osobowe w Banku?

Dane takie jak adres email, adres zameldowania oraz adres korespondencyjny można zmienić po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej.  Wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie Dane kontaktowe, gdzie można dokonać zmiany poszczególnych danych w tej sekcji. Ich zmiana wymaga potwierdzenia kodem autoryzacyjnym.

 

Jeśli chcesz zmienić inne dane, możesz to zrobić na Infolinii znajdującej się pod numerem telefonu +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01. Oczywiście do wydania takiej dyspozycji niezbędne jest uprzednie zalogowanie się do Bankowości Telefonicznej. Ważne, abyś podczas połączenia miał dostęp do aktualnego maila lub numeru telefonu komórkowego, który mamy zapisany w systemie Banku. W niektórych przypadkach konieczna może być aktualizacja danych w placówce Banku.
Znajdź najbliższą Placówkę

 

 

Ważne! Zgodnie z zapisem Umowy o Bankowość Elektroniczną, każdy Klient ma obowiązek poinformowania Banku o zmianie danych osobowych i teleadresowych.

 

Czy odpowiedź była pomocna?