GenAI klasyfikuje produkty na platformie VeloMarket.pl

22.11.2023

VeloBank nie poprzestał na sukcesie zastosowania GenAI do wsparcia pracy doradców banku, tym razem generatywna sztuczna inteligencja znalazła zastosowanie przy rekomendacji produktów na platformie VeloMarket.pl z Grupy VeloBanku. Narzędzie wspierane przez GenAI pomaga klientom w podjęciu bardziej świadomych decyzji zakupowych. Klasyfikator oznacza tagiem „Velo” produkty zgodne z wartościami promowanymi przez bank i generuje opisy uzasadniające taki wybór na podstawie oferowanych przez producenta certyfikatów, a także wpływu produktu na zdrowie konsumenta i środowisko. Dzięki temu podmioty z Grupy VeloBank stają się liderami innowacyjnego wykorzystania GenAI w obszarze fintech w Polsce. Firma Accenture odpowiadała za opracowanie i wdrożenie automatycznego klasyfikatora produktów.

VeloBank, oferując klientom najnowocześniejsze rozwiązania finansowe, jednocześnie rozwija usługi związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Na platformie sprzedażowej VeloMarket.pl, należącej do spółki ProExpert z Grupy, wprowadzone zostało nowe narzędzie do automatycznej klasyfikacji produktów pod kątem zgodności z założeniami marki. Automatyczny klasyfikator, na podstawie posiadanych certyfikatów oraz wpływu na zdrowie konsumenta i środowisko, ocenia czy produkt spełnia określone parametry i może zostać oznaczony tagiem „Velo”. Nowe narzędzie bazuje na generatywnej sztucznej inteligencji. Pozwala ono oszczędzić czas, szybciej zarządzać asortymentem, zapewnia spójność kategorii produktów oraz umożliwia dodanie uzasadnienia tych kwalifikacji – wygenerowanego przez AI – dzięki czemu konsument może podjąć bardziej świadomą środowiskowo decyzję.

Jak wynika z badania zrealizowanego przez Panel Badawczy Ariadna w maju tego roku, Polacy chcą wybierać ekoprodukty. Twierdzi tak większość, bo 73% osób. Deklaracje te rzadko przekładają się na rzeczywiste działania. Najistotniejszą barierą przy wyborze ekologicznych produktów jest ich cena oraz trudność w ich odróżnieniu od innych, związana ze zbyt małą wiedzą kupujących. Platforma VeloMarket.pl pomaga w pokonywaniu tych barier, dając dostęp do szerokiej, ale wyselekcjonowanej oferty produktowej, nad którą od teraz czuwa narzędzie GenAI. Dzięki temu klienci mogą łatwiej podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe – mówi Wojciech Bolanowski, lider projektu VeloMarket.pl.

W ramach trzech obszarów, które są badane w celu oceny produktu, opracowano serie pytań klasyfikujących dotyczących np. ekologiczności produktu, jego składu, wpływu na środowisko, energooszczędności lub posiadanych certyfikatów. Rozwiązanie umożliwia zarządzanie parametryzacją, dodawanie pytań i dostosowywanie ich do drzewa kategorii produktów, które rozszerza się wraz z rozwojem platformy.

W procesie klasyfikacji produkty, które są dobre dla ludzi i dla środowiska, zdobywają tag „Velo”. Oznacza to, że spełniają określone wymagania co najmniej w jednym z trzech obszarów takich jak: zdrowie, ochrona środowiska, certyfikaty. Oznaczenie to znacznie ułatwia wybór konsumentom, którzy szukają proekologicznych rozwiązań, bez konieczności długiego przeglądania i porównywania opisów. A właśnie na tym nam zależy - ma być wygodnie, prosto i funkcjonalnie, czyli dokładnie tak, jak lubią i oczekują klienci – mówi Agata Strzelecka, dyrektor zarządzająca Obszaru Transformacji i Biura Strategii VeloBanku.

Aplikacja klasyfikująca VeloBanku została zaprojektowana w oparciu o usługę OpenAI i całkowicie bazuje na usługach chmurowych Microsoft Azure, co pozwala elastycznie skalować ją odpowiednio do zmieniających się potrzeb. Kluczowe elementy przetwarzania danych zostały zaimplementowane w języku Python oraz osadzone w ramach środowiska Azure Functions. Wśród innowacyjnych cech aplikacji warto wymienić także wykorzystanie technologii LLM do generowania unikatowych opisów produktów uzasadniających wynik klasyfikacji.

W ramach prac dostosowaliśmy konfigurację sieciową w chmurze w zakresie modeli GenAI, opracowaliśmy i wdrożyliśmy metody odpytywania modeli GenAI (tzw. prompt engineering). Kluczowym wyzwaniem było stworzenie i sparametryzowanie odpowiedniej bazy pytań, które są dopasowane do kategorii i typu produktów. Zestaw kryteriów do oceny czy produkt jest „Velo” opracowali nasi eksperci specjalizujący się w ESG – mówi Krzysztof Wojciechowski, Starszy Manager  w Accenture w Polsce.

Oznaczenia „Velo” produktów z uzasadnieniami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję są już dostępne na platformie VeloMarket.pl.

Klasyfikator dla VeloMarket.pl jest drugim innowacyjnym wdrożeniem Accenture w grupie kapitałowej VeloBanku zrealizowanym w oparciu o generatywną sztuczną inteligencję. Pierwszym była aplikacja w formie chatbota, który jest wsparciem merytorycznym dla doradców banku obsługujących klientów zainteresowanych programem „Bezpieczny kredyt 2%” za pośrednictwem call center. Chatbot na bieżąco odpowiada na pytania dotyczące warunków i procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny w ramach tego programu. Accenture odpowiadało za opracowanie i wdrożenie rozwiązania.

 

* Badanie „Strategie finansowe Polaków” zostało przeprowadzone na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1038 osób w terminie 26-29 maja 2023. Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda badawcza: CAWI.

 

O VeloBanku

VeloBank to bank uniwersalny, który oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe, będące blisko wartości wyznawanych przez klientów. Najważniejsze z nich to bezpieczeństwo, zaufanie, transparentność i dbanie o ludzi oraz szeroko rozumianą ekologię. W oparciu o te wartości VeloBank tworzy strategię, produkty oraz usługi, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów związane z codzienną bankowością. Użytkownicy banku mają dostęp do rozbudowanej sieci oddziałów, jak również elektronicznych kanałów dostępu, w tym bankowości mobilnej. VeloBank konsekwentnie realizuje założenia strategii. W okresie październik 2022-czerwiec 2023 bank wypracował 357,5 mln zł skonsolidowanego zysku, przy czym celem na cały rok jest 400 mln zł zysku. Klienci założyli też ponad 160 tys. VeloKont, czyli flagowego rachunku bankowego, a celem było 150 tys. kont w całym 2023 roku. Zyski generowane przez bank wzmacniają jego kapitał i fundamenty biznesowe do dalszego rozwoju.

Dynamikę VeloBanku potwierdzają też wprowadzane innowacje. Klienci mają do dyspozycji aplikację mobilną stworzoną zgodnie z ideą „mobile first”, która jest regularnie uzupełniana o dodatkowe VAS (value added services), bank zaproponował też niemal w pełni zdalny proces wnioskowania o kredyt hipoteczny (hipoteka z kanapy). Wizyta w oddziale jest konieczna wyłącznie w momencie podpisywania umowy. W ramach Grupy kapitałowej VeloBank powstał również VeloMarket, czyli platforma e-commerce, gdzie można znaleźć produkty dobre dla zdrowia i planety. Innowacyjność banku potwierdzają otrzymane w 2023 r. nagrody, w tym m.in. Innowacyjny Lider dla zarządu VeloBanku za sprawnie przeprowadzony proces rebrandingu oraz innowacyjne rozwiązania w sektorze bankowym, drugie miejsce w konkursie Instytucja Roku 2023 za obsługę klientów w kanałach zdalnych i czwarte miejsce za najlepszy proces otwierania konta. Firma była też nominowana do nagrody Golden Arrow w kategorii Design oraz znalazła się w gronie finalistów międzynarodowego konkursu Golden World Awards. Z kolei działania z zakresu HR zostały docenione m.in. w konkursach Solidny Pracodawca 2023 czy Friendly Workplace.

O Accenture

Accenture to wiodąca, globalna firma świadcząca profesjonalne usługi na rzecz światowych liderów biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych. Wspiera klientów w zakresie cyfryzacji, optymalizacji działalności operacyjnej, zwiększania rentowności, a także wzmacniania działań o charakterze prospołecznym, dostarczając skalowalne rozwiązania zapewniające szybkie i wymierne rezultaty. Firma, napędzana przez talenty oraz innowacje, zatrudnia blisko 733 tys. pracowników obsługujących klientów w ponad 120 krajach. W świecie, w którym technologia jest nieodzownym elementem wprowadzania zmian, Accenture - znając doskonale zależności ekosystemów - jest jednym ze światowych liderów w zakresie ich implementacji. Łączy potencjał technologiczny oraz wiodącą pozycję w obszarach chmury obliczeniowej, przetwarzania danych i sztucznej inteligencji z wszechstronnym doświadczeniem branżowym, specjalistyczną ekspertyzą i globalnym zasięgiem. Dzięki połączeniu szerokiej gamy usług, rozwiązań i aktywów w ramach obszarów Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X oraz Song, zapewnia firmom wymierne wyniki. Potencjał Accenture wraz z kulturą współdzielenia osiągnięć i tworzenia wartości 360°, pozwalają wspierać klientów w procesie transformacji oraz budowaniu długotrwałych relacji biznesowych opartych na zaufaniu. To właśnie wartość 360°, którą tworzymy dla klientów, naszej organizacji, akcjonariuszy, partnerów i społeczności jest miarą naszego sukcesu. Odwiedź nas na www.accenture.com.