Formalne rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora dla VeloBank S.A.

30.06.2023

W ślad za komunikatem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) informujemy, że 30 czerwca 2023 roku rozpoczął się proces poszukiwania inwestora dla VeloBank S.A. Proces ten jest realizowany przez BFG – większościowego akcjonariusza, przy udziale wyłącznego doradcy finansowego JP Morgan.

Jest to kolejny, realizowany zgodnie z założeniami, krok w ramach planu resolution. Nie wpływa on w żaden sposób na działalność VeloBanku ani na obsługę naszych klientów.

VeloBank niezmiennie oferuje swoje usługi bankowe, dbając jednocześnie o ciągły rozwój oferty i wprowadzanie kolejnych innowacyjnych produktów, z korzyścią dla wszystkich naszych obecnych i potencjalnych klientów oraz przyszłego inwestora.

Więcej informacji można znaleźć na stronie BFG

Od momentu powstania ambicją VeloBanku było tworzenie dodatkowej wartości poprzez rozwój produktów i zbudowanie zaufania poprzez pogłębione zrozumienie potrzeb klientów. Odpowiadamy na nie z użyciem najnowszych technologii, wprowadzając szereg nowatorskich produktów bankowych, takich jak m.in. VeloKonto i VeloSkarbonka. Naszą najnowszą ofertą jest VeloMarket – platforma zakupowa z szerokim asortymentem energooszczędnego sprzętu i produktów przyjaznych środowisku.

VeloBank to bank uniwersalny, oferujący innowacyjne rozwiązania finansowe, ułatwiające codzienność klientom indywidualnym, małym i średnim firmom, wybranym korporacjom oraz samorządom i wspólnotom mieszkaniowym, również w zakresie zielonej transformacji energetycznej. BFG posiada 51% akcji VeloBank S.A., a 49% należy do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK) – spółki założonej przez 8 największych banków komercyjnych w Polsce.