Dolnośląskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą inwestować w OZE – z pomocą przychodzą eksperci

24.05.2023

Dolnośląskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe widzą ogromny potencjał inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Ich przedstawiciele licznie zgromadzili się na specjalnej konferencji poświęconej inwestycjom w termomodernizację oraz w odnawialne źródła energii. Spotkanie z udziałem ekspertów VeloBanku, Banku Gospodarstwa Krajowego, Dolnośląskiej Agencja Energii i Środowiska oraz Polenergia Fotowoltaika S.A. było okazją do zdobycia wiedzy na temat finansowego i praktycznego aspektu takiego przedsięwzięcia.

Według strategii energetycznej Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska województwo chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Plan zakłada m.in. osiągnięcie udziału OZE na poziomie 70 proc.
w ogólnej produkcji energii oraz 97 proc. w produkcji energii elektrycznej. Swoja cegiełkę w osiągnięciu tego celu mogą dołożyć spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, poprzez inwestycje w termomodernizację oraz OZE.

Przykładów sukcesu takich inwestycji nie trzeba daleko szukać i można je znaleźć na dolnośląskim „podwórku”. Jednym z najbardziej znanych jest Wrocławska Elektrownia Słoneczna, obejmująca 35 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Inwestycja rozpoczęła się w 2014 r. i przecierała szlaki w sferze wykorzystania potencjału zielonej energii. Efekt mówi sam za siebie. Roczne koszty energii spadły z 425 tys. do 120 tys. zł.[1] Nic dziwnego, że temat odnawialnych źródeł energii i efektywnej termomodernizacji przyciąga uwagę dolnośląskich zarządców budynków.

Wsparcie dla „zielonych”

Częstą barierą w rozwijaniu inicjatyw z zakresu OZE na Dolnym Śląsku, jak i w całej Polsce, jest brak dostatecznej wiedzy wśród zarządców lub wątpliwości co do prawnego, finansowego i technicznego aspektu tej inwestycji. Potrzebę głębszego przybliżenia tego tematu ich przedstawicielom dostrzegł VeloBank, który 17 maja br. zorganizował we Wrocławiu konferencję „Transformacja energetyczna możliwości i wyzwania dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Inwestycja w termomodernizację z grantem OZE”. Na spotkanie bank zaprosił grono ekspertów z tej dziedziny.

Przedstawiciele VeloBanku wraz ze specjalistką z Banku Gospodarstwa Krajowego podzielili się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat finansowej strony inwestycji w OZE i termomodernizację. Omówione zostały możliwości wsparcia w formie premii remontowej i grantu OZE oraz formalna ścieżka ubiegania się o nie.

Opcja kredytu z grantem OZE, to obecnie jeden z głównych instrumentów pozwalający bez wkładu własnego, z pomocą środków z BGK, zrealizować inwestycję związaną z instalacją odnawialnego źródła energii na budynku wielorodzinnym. Jako partner spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w tym procesie maksymalnie dopasowaliśmy naszą ofertę finansowania do ich potrzeb. Kredyt z grantem OZE ma nie tylko atrakcyjnie oprocentowanie, z okresem kredytowania do 20 lat, ale posiada także opcję karencji, czyli przerwy w spłacie, na 12 miesięcy. W podjęciu decyzji o postawieniu na eko-energię pomaga także nasz doświadczony zespół ekspertów. Mamy nadzieję, że dolnośląscy zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, uzbrojeni w wiedzę i dzięki kontaktowi z nami będą mogli aktywnie przyczyniać się do generowania oszczędności dla mieszkańców. W efekcie skorzystamy na tym wszyscy, bo dzięki zielonej energii pomagamy chronić środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem – mówi Bartłomiej Wasiuk, Dyrektor Biura Akwizycji i Rozwoju ESG w VeloBanku.

Na konferencji eksperci VeloBanku wytłumaczyli też wiele szczegółów dotyczących kredytu z grantem OZE. Wskazali m.in. że grant powinien być uwzględniony w zdolności kredytowej, dzięki czemu spółdzielnie i wspólnoty nie muszą podnosić stawki na fundusz remontowy. Zarządcy mają też możliwość zaliczenia grantu OZE na poczet spłaty kredytu, co pomniejsza wysokość rat kapitałowych i odsetek. Nie muszą też obawiać się prowizji za wcześniejszą spłatę w wysokości grantu OZE.

- Wraz z naszymi partnerami pokazujemy cały proces od analizy potrzeb, wnioskowania o granty, aż po etap operacyjny. Pomagamy również z wypełnieniem koniecznej dokumentacji. Nasz doradca jest nie tylko opiekunem finansowym, lecz także ekspertem, który tworzy pakiet korzyści dla klienta. To holistyczne podejście spotkało się z uznaniem ze strony potencjalnych klientów, którzy już na konferencji deklarowali zainteresowanie współpracą - mówi Paweł Gąsiorowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bankowości Korporacyjnej.

Na konferencji nie zabrakło również kontekstu lokalnego i odwołania do historycznego budownictwa regionu. Dolnośląskie ma bowiem najwyższą powierzchnię mieszkań w budynkach wybudowanych przed 1918 r. a także tych wzniesionych przed 1945 r. wśród wszystkich polskich województw. To dodatkowe wyzwanie w kontekście poprawy energooszczędności wiekowych obiektów.. Ekspert Dolnośląskiej Agencja Energii i Środowiska
w swoim panelu na temat termomodernizacji zabytków, kompleksowo omówił te zagadnienie, prezentując przy tym złe i dobre przykłady takich inwestycji oraz czynniki, które o tym zadecydowały. Jednym z omawianych przypadków była udana renowacja wrocławskiego szpitala  na ulicy Poświęckiej 8.

W ostatniej części konferencji swoją wiedzą na temat praktycznego procesu instalacji OZE podzielili się przedstawiciele Polenergii Fotowoltaika. Zaprezentowali studium przypadku dla montażu m.in. paneli słonecznych na dachach budynków wielorodzinnych i zwrócili uwagę na ważne szczegóły techniczne zapewniające najlepszą efektywność inwestycji, jak np. ustawienie paneli, możliwe przeszkody do ich zamontowania czy kwestie montażu na konkretnych powierzchniach dachów. 

Na zakończenie spotkania głos zabrali sami uczestnicy, którzy przedyskutowali z ekspertami swoje pytania oraz wiele szczegółowych zagadnień technicznych, formalnych i finansowych dotyczących m.in. wnioskowania
o granty oraz technicznych aspektów montażu fotowoltaiki. Zarządcy mogli też dopytać o zakres pomocy
w przygotowania wniosków o granty OZE czy serwisu instalacji oraz porozmawiać indywidualnie z prelegentami.

Wrocławska konferencja była drugim z serii spotkań z lokalnymi zarządcami budynków zorganizowanym przez VeloBank z udziałem specjalistów w tej dziedzinie. W najbliższym czasie eksperci zawitają też do innych największych polskich miast.

 

 

[1] Wroclaw.pl, Niższe rachunki za prąd. Rok działalności Wrocławskiej Elektrowni Słonecznej, https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/wroclawska-elektrownia-sloneczna-spoldzielnia-mieszkaniowa-wroclaw-poludnie-1.