Profil zaufany - KV

Załatwiaj sprawy urzędowe online

Profil zaufany uzyskasz bez wychodzenia z domu

 • Oszczędność czasu
 • Dostęp 24/7
Czym jest profil zaufany?
Czym jest profil zaufany?

To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe online i podpiszesz dokumenty elektronicznie. Profil zaufany pozwala złożyć wniosek o nowy dowód osobisty, wymieniać korespondencję na przykład z ZUS-em, oddziałem NFZ, urzędem gminy i załatwiać inne sprawy urzędowe przez internet. Zastępuje także własnoręczny podpis składany na papierze. Jeżeli nie lubisz kolejek w urzędach, skorzystaj z profilu zaufanego dostępnego 24/7.

Co zyskujesz?
Co zyskujesz?

Czas, który poświęcisz na przyjemniejsze rzeczy niż chodzenie po urzędach. Profil zaufany przydaje się szczególnie osobom, które często załatwiają różnego rodzaju sprawy w urzędach. Oszczędzasz też na paliwie bądź biletach komunikacyjnych. Poniżej znajdziesz przykłady spraw, które załatwisz bez wychodzenia z domu.

Co możesz załatwić przez profil zaufany?
Co możesz załatwić przez profil zaufany?
 • Sprawy obywatelskie, m.in.: alimenty, adopcja, narodziny dziecka, zawieranie małżeństwa
 • Podatki, opłaty, cła, m.in.:rozliczenie podatku PIT i CIT, deklarowanie podatku VAT, uzyskanie ulgi podatkowej
 • Motoryzacja i transport, m.in.: uzyskanie prawa jazdy, zarejestrowanie pojazdu
 • Przedsiębiorczość, m.in.: zakładanie działalności gospodarczej, uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej
 • Praca i zatrudnienie, m.in.: informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy
Jak skorzystać z profilu/zalogować się do wybranego urzędu?
Jak skorzystać z profilu/zalogować się do wybranego urzędu?

Na portalu wybranego urzędu przejdź do zakładki logowania lub wybierz interesujący Cię wniosek oraz kliknij: Zaloguj się przy pomocy banku lub innego dostawcy i wybierz z listy logo VeloBanku. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do Banku. Następnie zaloguj się do Bankowości Internetowej, a strona automatycznie przeniesie Cię z powrotem na portal urzędu.

 

Ile to kosztuje?
Ile to kosztuje?

Profil zaufany to usługa darmowa. Zarówno rejestracja jak i późniejsze załatwianie spraw urzędowych nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Dzięki temu każdy, bez względu na status materialny, może założyć profil zaufany.

Lista spraw, które możesz załatwić przez profil zaufany

Rodzina

 • Alimenty
 • Adopcja
 • Narodziny dziecka (becikowe, nadanie/zmiana numeru PESEL, rejestracja urodzeń)
 • Zawieranie małżeństwa
 • Śmierć członka rodziny

Akty stanu cywilnego

 • Zgłaszanie zmian w aktach stanu cywilnego
 • Uzyskiwanie odpisów akt stanu cywilnego
 • Zmiana imienia i nazwiska

Wybory

 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Podatki

 • Rozliczenie podatku PIT i CIT
 • Deklarowanie podatku VAT
 • Uzyskanie ulgi podatkowej
 • Rozliczenie podatku rolnego i od nieruchomości
 • Interpretacje podatkowe (w tym także Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy)
 • Rozliczenie podatku od środków transportowych
 • Podatek akcyzowy

Opłaty

 • Opłacenie mandatu
 • Odwołanie od mandatu karnego
 • Wnoszenie opłat skarbowych

Prawo jazdy

 • Uzyskanie prawa jazdy
 • Wymiana prawa jazdy
 • Utracenie prawa jazdy

Rejestracja pojazdu

 • Zarejestrowanie pojazdu
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego
 • Utracenie dowodu rejestracyjnego
 • Wyrejestrowanie pojazdu

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 • Zakładanie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza

 • Prowadzenie i zakładanie działalności gospodarczej
 • Rozwijanie działalności gospodarczej
 • Uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej

Zezwolenia i koncesje

Poszukiwanie pracy

 • Informacja dotycząca naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska

Prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem pracy i aktywizacją zawodową

 • Organizacja prac interwencyjnych
 • Przyznanie Statusu Zakładu Pracy Chronionej

Usługi elektroniczne świadczone przez urzędy pracy

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.velobank.pl/slownik