04.04.2024
5 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa nakłada na bank obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.