E-doręczenia

04.04.2024

Co to są doręczenia elektroniczne?

To nowy, dodatkowy sposób na kontakt z bankiem.

5 października 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa nakłada na bank obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Dzięki doręczeniom elektronicznym będziesz mógł komunikować się z bankiem, w tym przesyłać i odbierać korespondencję elektronicznie, bez konieczności wysłania jej w tradycyjnej, papierowej wersji.

Jaki jest adres do doręczeń elektronicznych banku?

AE:PL-17448-25698-DWDCI-24

Kto może korzystać z doręczeń elektronicznych?

Za pośrednictwem doręczeń elektronicznych będziesz mógł kontaktować się z bankiem jeśli posiadasz swój adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

Korzystanie z doręczeń elektronicznych nie jest obowiązkowe.

Doręczenia elektroniczne będą stanowić dodatkowy, a nie jedyny kanał kontaktu z bankiem.

Od kiedy można korzystać z usługi doręczeń elektronicznych?

Adres do doręczeń elektronicznych banku AE:PL-17448-25698-DWDCI-24, zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych, zostanie udostępniony klientom banku po jego aktywowaniu, nie później niż w terminie  określonym  w komunikacie Ministra Cyfryzacji.  Informacje o udostępnieniu adresu zamieścimy na stronie internetowej.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?

Więcej informacji możesz uzyskać na rządowej stronie internetowej.