Decyzja UOKiK DDK nr 17/2016

25.08.2016

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję w sprawie długotrwałego rozpatrywania reklamacji konsumentów.

Klientom, którym Bank w latach 2012-2014 udzielił odpowiedzi na reklamację po terminie zostanie wypłacona kwota 100 zł. Pełna treść decyzji dostępna jest tutaj