PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ SKŁAD ZARZĄDU VELOBANK S.A., STWORZONEGO PRZEZ OSIEM NAJWIĘKSZYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE ORAZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY.