Jakie formy pełnomocnictw akceptujemy?

1. Pełnomocnictwa sporządzone na terytorium RP:

  • formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez pracownika banku,
  • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie,
  • w formie aktu notarialnego,
  • w zwykłej formie pisemnej - ze względu na konieczność ochrony środków powierzonych bankowi przez klientów oraz ochronę tajemnicy bankowej będziemy musieli je zweryfikować, w szczególności poprzez potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa bezpośrednio u mocodawcy,
  • w formie elektronicznej, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym - takie pełnomocnictwo musisz przekazać do banku pocztą elektroniczną w formie umożliwiającej weryfikację podpisu.

2. Pełnomocnictwa sporządzone poza terytorium RP:

  • w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza zagranicznego,
  • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez notariusza zagranicznego,
  • w formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez konsula (podpis złożony w jego obecności).

Pełnomocnictwo sporządzone z udziałem notariusza zagranicznego, musi  zawierać klauzulę Apostille. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym musi być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (klauzula Apostille nie wymaga tłumaczenia).

Jeżeli zdecydujesz się na ustanowienie pełnomocnictwa w banku:

  • w przypadku, gdy nie posiadamy wzoru podpisu osoby, której ma zostać nadane pełnomocnictwo, wymagana jest jej obecność podczas ustanawiania pełnomocnictwa. Zarówno pełnomocnik, jak i klient powinni przedstawić dokument tożsamości,
  • w przypadku, gdy posiadamy wzór podpisu osoby, której ma zostać nadane pełnomocnictwo, nie jest wymagana jej obecność podczas ustanawiania pełnomocnictwa.

Czy odpowiedź była pomocna?