Jaki jest skutek ustanowienia pełnomocnictwa?

Pełnomocnik ma prawo do działania w twoim imieniu w zakresie wyznaczonym treścią pełnomocnictwa. Odpowiedzialność za wszystkie dyspozycje pełnomocnika składane w ramach udzielonego pełnomocnictwa ponosi w każdym wypadku mocodawca.

Czy odpowiedź była pomocna?