Jak odwołać pełnomocnictwo?

Możesz odwołać pełnomocnictwo w placówce banku oraz poprzez infolinię (jeżeli posiadasz aktywną usługę bankowości telefonicznej), a także poinformować bank na piśmie. Pełnomocnik nie musi być obecny przy czynności odwołania pełnomocnictwa.  

Odwołanie pełnomocnictw jest skuteczne od daty wskazanej w dyspozycji jego odwołania, jednak nie wcześniej niż od otrzymania tej dyspozycji przez bank.

Czy odpowiedź była pomocna?