Gdzie znajdziesz wzory pełnomocnictw?

GDZIE ZNAJDZIESZ WZORY PEŁNOMOCNICTW?

W celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w procesie ustanawiania pełnomocnika udostępniamy pomocniczo wzory pełnomocnictw  które udostępniamy w placówkach banku.

Możesz również wykorzystać wzory pełnomocnictw, które zostały wypracowane przez Związek Banków Polskich oraz Naczelną Radę Adwokacką i Krajową Radę Radców Prawnych (zob. https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Wzory-pelnomocnictw-do-dokonywania-czynnosci-bankowych-przez-profesjonalnych-pelnomocnikow)

Czy odpowiedź była pomocna?