Czego będziemy wymagać od pełnomocnika?

Jeżeli pełnomocnik będzie chciał dokonać czynności bankowej, np. wpłaty lub wypłaty z rachunku, otwarcie lub zamknięcie rachunku będziemy od niego wymagać:

  • złożenia oryginału pełnomocnictwa lub poświadczonej notarialnie bądź przez pracownika banku kopii pełnomocnictwa,
  • w określonych przepisami prawa sytuacjach - przedstawienia dokumentu tożsamości pełnomocnika, ewentualnie udzielenia przez pełnomocnika innych wymaganych przez prawo informacji, np. informacji o państwie urodzenia pełnomocnika.

Tożsamość pełnomocnika możemy ustalić i zweryfikować przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel.

Czy odpowiedź była pomocna?