Co możesz zrobić, aby unikać zagrożeń?

 1. Do logowania się do Bankowości używaj tylko zaufanego sprzętu. Nie loguj się z komputerów publicznie dostępnych np. w kafejkach internetowych, czy lobby hotelu. Podczas korzystania z Bankowości nie używaj publicznych sieci WI-FI.
 2. Adres strony logowania wprowadzaj do przeglądarki internetowej wyłącznie ręcznie, nigdy nie loguj się do Bankowości korzystając z linków wysyłanych w wiadomościach e-mail lub komunikatorach internetowych.
 3. Zawsze weryfikuj poprawność adresu strony logowania. Adres fałszywej strony może różnić się nawet jedną literą.
 4. Sprawdzaj, czy połączenie jest szyfrowane – czy w pasku znajduje się ikona kłódki oraz czy adres składa się z ciągu znaków https://
 5. Weryfikuj poprawność certyfikatu bezpieczeństwa strony. Te informacje powinny wyświetlić się po kliknięciu w ikonę kłódki na pasku adresu.
 6. Nie udostępniaj i nie zapisuj na swoim komputerze i telefonie loginu i hasła do Bankowości Internetowej i Mobilnej.
 7. Regularnie zmieniaj swoje hasło do logowania. Ta opcja dostępna jest po zalogowaniu do Bankowości Internetowej w zakładce Ustawienia, Zmiana hasła.
 8. Aby się wylogować z Bankowości Internetowej użyj przycisku „Wyloguj” widocznego w prawym górnym rogu ekranu.
 9. Korzystaj z systemu operacyjnego, przeglądarek internetowych i programów antywirusowych wspieranych przez producentów.
 10. Regularnie aktualizuj system operacyjny, przeglądarki internetowe i programy antywirusowe.
 11. Pobieraj aktualne bazy wirusów programów antywirusowych i systematycznie wykonuj skanowanie urządzeń.
 12. Korzystaj z najbardziej aktualnych przeglądarek internetowych.
 13. Nie instaluj oprogramowania z niezaufanych źródeł. Programy na telefon pobieraj i instaluj wyłącznie z oficjalnych sklepów Google Play, Apple App Store lub Windows.
 14. Na bieżąco aktualizuj aplikacje bankowości VeloBank i VeloBank Private do najnowszych dostępnych wersji.
 15. Nie odpowiadaj na wiadomości od podejrzanych nadawców, nie otwieraj załączników w tych wiadomościach oraz nie korzystaj z zawartych w nich linków.
 16. Nie udostępniaj osobom trzecim danych logowania do Twojej Bankowości ani kodów autoryzacyjnych.
 17. Ustal bezpieczne hasło logowania do Bankowości, którego nie wykorzystujesz w innych serwisach, szczególnie społecznościowych.
 18. Regularnie sprawdzaj historię operacji.
 19. Dopasuj limity transakcji dla Bankowości Internetowej i Mobilnej tak, aby odpowiadały Twoim potrzebom.
 20. Włącz usługę SMS Info dzięki której będziesz otrzymywać powiadomienia o operacjach na Twoim rachunku.
 21. Sprawdzaj informacje dotyczące logowań do Bankowości Internetowej w sekcji Ustawienia, Kanały Dostępu, Bankowość Internetowa – Próby logowania.
 22. Regularnie czytaj aktualności dostępne na stronie internetowej velobank.pl oraz na stronie logowania do Bankowości Internetowej.
 23. W razie wątpliwości i podejrzeń dotyczących bezpieczeństwa niezwłocznie poinformuj nas o tym kontaktując się z naszą Infolinią (pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01) lub  z dowolnym oddziałem.