Bezpieczeństwo płatności

  1. Nigdy podawaj informacji o karcie na stronach, które nie są zaufane. Adres strony, przez którą dokonujesz płatności powinien zaczynać się od HTTPS i mieć symbol kłódki, co oznacza, że połączenie jest szyfrowane. Dwukrotne kliknięcie na symbol kłódki umożliwia wyświetlenie informacji o certyfikacie (np. data ważności i dla kogo został wystawiony). Nie ignoruj ostrzeżeń o błędnym lub nieważnym certyfikacie.
  2. Nigdy nie podawaj telefonicznie numeru Twojej karty płatniczej.
  3. Nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie.
 Pamiętaj, że Bank nigdy nie wysyła tego typu wiadomości.
  4.  Nie zapisuj kodu PIN na karcie ani nie przechowuj go razem z kartą.
  5. Chroń swój numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonane transakcji. Przestępcy mogą próbować wejść w posiadanie numeru PIN, numeru CVV2 lub CVC2 (ostatnie trzy cyfry numeru umieszczonego na pasku do podpisu na odwrocie karty), rejestrując obraz karty np. przy użyciu telefonu komórkowego z aparatem fotograficznych, kamerą video lub w inny sposób.
  6. Zawsze dokładnie sprawdzaj, czy informacje zawarte w SMSie autoryzacyjnym są zgodne z danymi transakcji. Szczególnie zwróć uwagę czy zgadza się numer rachunku oraz kwota transakcji. Jeżeli Twoje urządzenie zostało zainfekowane wirusem może on spowodować, że dane transakcji zostaną podmienione na inne. Jeśli kopiujesz numer rachunku do formatki przelewu, upewnij się, czy nie został on podmieniony na inny.
  7. W przypadku, gdy dane zawarte w SMSie autoryzacyjnym nie zgadzają się z tymi wprowadzonymi przez Ciebie lub gdy otrzymasz kod autoryzacyjny, mimo że nie zlecałeś żadnej operacji, niezwłocznie skontaktuj się z Infolinią lub Oddziałem. Pamiętaj, że nigdy nie prosimy o zatwierdzenie kodem SMS operacji, których sam nie zleciłeś.
  8. Regularnie sprawdzaj historię dokonywanych transakcji. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości niezwłocznie zgłoś ten fakt przez Infolinię lub w Oddziale.