Portfelowe Ubezpieczenie Kart Kredytowych

  • Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ochrony karty płatniczej i transakcji nią dokonywanych
  • Ubezpieczenie turystyczne oraz ochrona w zakresie kosztów rezygnacji lub przerwania podróży, ubezpieczenia życia, zdrowia, a także mienia ubezpieczonego