Kontakt

Kontakt
Zastrzeżenie karty
Kontakt
Reklamacja
Kontakt
Placówki

Zapraszamy do kontaktu

Prosimy o wypełnienie formularza.
Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 24 godzin.

VeloKonto Private Banking zwolnione jest z opłat dla klientów, których aktywa przekraczają 500 tys. zł w poprzednim miesiącu lub średnio 500 tys. zł w poprzednich 12 miesiącach.

Administratorem danych osobowych jest VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C (Bank). Dane kontaktowe Banku: VeloBank S.A., Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa.

Dane kontaktowe Banku: telefon: 22 203 03 01, mail: kontakt_pb@velobank.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@velobank.pl.

Bank przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. w celu marketingu towarów lub usług Banku.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank i nie dłużej niż 90 dni do celu rozliczeń.

Masz prawo do żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w wypadku oferty niepodanie danych uniemożliwi jej przygotowanie.

Zastrzeżenie karty

W celu zastrzeżenia karty prosimy o kontakt:

+48 32 604 31 61

Zastrzeganie kart dostępne 24h/7 dni w tygodniu. Opłata za połączenie wg taryfy operatora. Usługa dostępna w języku polskim i angielskim.

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza online.

Jednostki przyjmujące reklamacje
Proces obsługi reklamacji

Dane teleadresowe

VeloBank S.A.

SWIFT: GBGCPLPK
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa

Wpis do rejestru Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy

KRS: 0000991173
NIP: 7011105189
REGON: 523075467
Wysokość kapitału zakładowego:
25.000.000,00 zł (w pełni opłacony)