Terminal płatniczy
w VeloBank S.A.

we współpracy z firmą Planet Pay Sp. z o.o.