• Kredyt Ekologiczny z premią BGK
  • Kredyt z dopłatą do 70% na finansowanie inwestycji, które obniżają zużycie energii.