Tarcza
dla mikroprzedsiębiorstw

 Subwencja skierowana do przedsiębiorcy, który

  • zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników,
  • a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro